ny indgang
Ankomst og adgang

Nyt og gammelt mødes på ny. De der hidtil har været på Hofteatret, har benyttet den imponerende trappe ved Christiansborg ridebane nr. 18. Trapperummet er ikke en del af det oprindelige bygningsinteriør og Hofteater. Trappen blev bygget ind i en sektion af De kgl. Stalde og der blev tilføjet små kontorrum over den. Trappen blev bygget midt i 1850'erne, i de år hvor Frederik 7 og Grevinde Danner brugte og beværtede Hofteatret og gav teaterentreprenøren H.W. Lange lov at sætte en sæson med skuespil og kgl. skuespillere op på Hofteatrets scene. Det blev en kæmpesucces (i Sjællands-Posten 13/8 1855 stod der: "Huset var forøvrigt propfuldt, og det hedder endog, at alle Billetterne vare udsolgte et Par Dage førend Forestillingsaftenen", cit. fra hofteatretshistorie.dk) – og Lange var efterfølgende istand til at etablere Folketeatret.

Dengang var der altså brug for bedre ankomst- og adgangsforhold. Det har der så igen været i årtier. I begyndelsen af 2000-tallet havde man planer om at genskabe adgangen fra den smukke ovale spindeltrappe, der er en del af det oprindelige interiør, men er lukket for adgang. Samtidig forestillede man sig, at den store adgangstrappe skulle beholdes som flugtvej og udstillingssted. Det blev ikke til noget, men der kom dog rød løber på trappen. Nu skabes der så endelig med det store istandsættelses- og restaureringsprojekt nye og bedre – moderne – ankomst- og adgangsforhold for både personale og besøgende med elevator, toiletter, garderober, butik og en lille café. Og samtidig genskabes oplevelsen af det oprindelige interiør, hvor spor af De kgl. Stalde viser sig bl.a. i et indmuret hestetrug i caféen.

herognu
herognu
udvidet ankomstområde
Ædetrug til heste
Indmuret søjle
herognu