TMHs balkon med ridebanen
Teatermuseets bestyrelse

Stig Bigaard, Det danske Advokatsamfund, advokat (formand), 
Kasper Holten, direktør for Det Kongelige Teater (næstformand)
Lena Hilbertdotter Andersson, Sammenslutningen af danske Scenografer, scenograf
Jens Svane Boutrup, Foreningen af danske Sceneinstruktører, instruktør og leder af Bornholms Teater
Linnea Voss, Dansk Skuespillerforbund, skuespiller
Pernille Weiss, direktør for ArchiMed, medlem af Europaparlamentet
Martin Brandt Djupdræt, Overinspektør og formidlingschef, Den Gamle By
Maria Vinterberg, Dansk Teater, teaterchef og sceneinstruktør, teatret ved Sorte Hest